Du er her: Klimatilpasning Årsmøde 2014

Årsmøde 2014

Resultater fra Forskernetværk for Klimatilpasning Årsmøde 2014

Videnbehov for fremtidens klimatilpasning - National dialog

Forskernetværk for Klimatilpasning arrangerede d. 5. marts sit første årsmøde. Årsmødet var udarbejdet som et seminar om brugeres forventninger og behov for klimadata, i samarbejde med Joint Programming Initiative (JPI) Climate. Arrangementet var et led i en tværgående europæisk indsats for at skabe bedre sammenhæng mellem brugere og leverandører af klimadata, herunder klimaprojektioner og effektstudier samt modeller og scenarier.

Resultaterne af årsmødet er beskrevet i denne folder: Brugerbehov for klimadata.pdf

Program:

Se invitation inkl. program her

Donwload præsentationer:

Præsentation af de nyeste data fra IPCC v. Jens Hesselbjerg, DMI

Beslutningsstøtte for klimatilpasning – hvad er et godt videngrundlag for handling? v. Kirsten Halsnæs, DTU

Præsentation af JPI Climate’s arbejde med at bygge bro mellem brugere og leverandører af klimadata v. Hans Sanderson, Aarhus Universitet

Planlægning af vandets kredsløb - hvad leverer klimamodeller og hvad har vi brug for? v. Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

99762 / i31