Forskernetværk for Klimatilpasning Årsmøde 2014

Videnbehov for fremtidens klimatilpasning - National dialog

27.01.2014 | Anja Skjoldborg Hansen

Dato ons 05 mar
Tid 09:30 13:00
Sted Emdrup

Forskernetværk for Klimatilpasning inviterer til Årsmøde 2014:

Videnbehov for fremtidens klimatilpasning - National dialog

Forskernetværk for Klimatilpasning arrangerer i samarbejde med Joint Programming Initiative (JPI) Climate et seminar om brugeres forventninger og behov for klimadata. Arrangementet er et led i en tværgående europæisk indsats for at skabe bedre sammenhæng mellem brugere og leverandører af klimadata, herunder klimaprojektioner og effekstudier samt modeller og scenarier.

 Tid: onsdag 5. marts 2014, 9.30-13

Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Lokale A210,Tuborgvej 164, 2400 Københaven NV

Link til tilmelding

Program:

9.30:              Velkomst ved Hanne Bach, Direktør for DCE

9.40:                   Præsentation af de nyeste data fra IPCC v. Jens Hesselbjerg, DMI

10.00:                Beslutningsstøtte for klimatilpasning – hvad er et godt videngrundlag for handling? v. Kirsten Halsnæs, DTU

10:20:                Præsentation af JPI Climate’s arbejde med at bygge bro mellem brugere og leverandører af klimadata v. Hans Sanderson, Aarhus Universitet

10.30:            Planlægning af vandets kredsløb - hvad leverer klimamodeller og hvad har vi brug for? v. Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

10.50:            Paneldebat med leverandører og brugere af klimadata

Facilitator: Hans Sanderson
Panelmedlemmer:

  • Jens Hesselbjerg, DMI
  • Kirsten Halsnæs, DTU
  • Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU
  • Louise Grøndahl, Miljøministeriets Klimatilpasningsportal
  • Jan Rasmussen, Københavns Kommune
  • Mette Rothschild, Forsikring og Pension

Spørgsmål til panelet er fx: Hvilke krav kan vi stille til kvalitet af data og fremskrivninger? Hvordan vil vi gerne have præsenteret usikkerheder og uvidenhed? Hvilke typer af data og viden vil vi gerne have mere af? Hvilken tidsskala og geografisk skala ønsker vi data for? Hvilke effektvurderinger mangler især?

12.15:            Opsamling og afrunding

12:30-13:00:   Frokost og networking

Deltagelse inkl. frokost er gratis. Seminaret er for alle der beskæftiger sig med klimarelaterede problemstillinger, enten som forsker, bruger, beslutningstager eller virksomhed. Tilmelding sker ved at sende navn og institution til Anja Skjoldborg Hansen, ash@dmu.dk eller ved at tilmelde sig online på hjemmesiden: http://klimatilpasning.au.dk/tilmelding-til-aarsmoede-2014/ senest fredag d. 28. februar 2014.

Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning
96932 / i31