Science for the Environment Conference

Konference om de miljømæssige samfundsudfordringer i Horizon2020, herunder klimatilpasning

19.08.2013 | Anja Skjoldborg Hansen

Dato tor 03 okt fre 04 okt
Tid 09:00    15:30
Sted Aarhus
Tilmelding er lukket

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet afholder d. 3-4 oktober den anden internationale miljøkonference 'Science for the Environment'. Emnerne er de samfundsmæssige udfordringer på miljøområdet, som de er beskrevet i EUs nye program for forskning og innovation Horizon2020. Emner er: Klima og klimatilpasning, Ressourceeffektivitet og Grøn Økonomi.

Formålet er at give indspil til kommissionen om udviklingen af forskningsspørgsmålene under Horizon2020. Konferencen vil resultere i tematiske opgørelser over de mest fremtrædende forskningsbehov. Disse notater afleveres til EU kommissionen i november. Konferencen arrangeres i samarbejde med Partnership for European Environmental Research (PEER).

Samtidig giver konferencen en god mulighed for at blive klogere på emnerne i Horizon2020 og at møde potentielle partnere til kommende opslag af forskningsmidler.

Læs mere på konferencens hjemmeside: dce-conference.au.dk

Klimatilpasning
96932 / i31