Du er her: Klimatilpasning Aktuelt Nyheder

Nyheder

Stor skallesluger, hun i forgrunden. Foto: Jan Skriver ©

20.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning

Varmere klima får vandfugle til at forkorte træk til vinterkvarter

I takt med stigende temperaturer de seneste tre årtier har flere dykænder forkortet trækket til deres vinterkvarter. Det gælder for troldand, hvinand og stor skallesluger, der nu overvintrer tættere på deres sommerynglepladser i Sverige og i især Finland, hvor temperaturen i de tidlige vintermåneder i den sydlige del af landet er steget 3,8 grader…

Biologisk mangfoldighed og klimatilpasning i baghaven. ØkoFors-projektet undersøger mulighederne.

10.06.2013 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning

Natur, økosystemtjenester og klimatilpasning – har vi plads i baghaven?

Der er også natur og økosystemer i byerne, selvom de er tæt bebyggede og præget af asfalt-, beton- og flisebelagte overflader. De privatejede boliger i storbyernes forstæder og i provinsbyernes parcelhuskvarterer dækker sammen med virksomhedsparceller en stor del af arealet af Danmarks samlede bylandskab.

96934 / i31