Du er her: Klimatilpasning Aktuelt Nyheder vis

Evaluering af ti kommuners klimatilpasningsplaner

Forskere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har evalueret 10 kommuners klimatilpasningsplaner, bl.a. for at vurdere i hvor høj grad de handlinger der lægges op til, kan løse nuværende og fremtidige udfordringer.

28.04.2014 | Anja Skjoldborg Hansen

Alle danske kommuner skulle i løbet af 2013 udarbejde klimatilpasningsplaner, især med fokus på vand. Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, har set på udvalgte klimatilpasningsplaner i ti danske kommuner, for bl.a. at vurdere i hvor høj grad de handlinger der lægges op til, kan løse nuværende og fremtidige udfordringer.

Evalueringen beskriver:

  • De forudsætninger og målsætninger kommunerne planlægger ud fra.
  • De handlinger, kommunerne påtænker at udføre for at imødegå oversvømmelser og andre klimaudfordringer.
  • Den beskrevne tidsramme og finansiering for implementering af de påtænkte handlinger i det omfang, det fremgår af kommunale budgetter, planer og strategier.
  • Om implementering af planerne kræver samarbejde med nabokommuner,  borgere, virksomheder eller andre, og hvordan dette samarbejde  i givet fald forventes organiseret.

Rapporten viser blandt andet, at planerne står godt mål med de udfordringer de enkelte kommuner har identificeret med hensyn til øgede vandmængder. Der er identificeret mange forskellige handlingstiltag, og kommunerne har også lagt stor vægt på, at løsningerne bidrager med mere end blot vandafledning og skaber merværdi. Kommunerne har også håndteret den usikkerhed der er, om størrelsen af klimaforandringerne, ved at lægge vægt på at indsatsen løbende skal revurderes efterhånden som der kommer ny viden om, hvilke klimascenarier der er mest realistiske.

Denne generation af klimatilpasningsplaner var kun fokuseret på vand, men der forventes også mange andre effekter af et ændret klima. Rapporten konkluderer derfor, at der vil være behov for at kommende kommunale klimatilpasningsplaner inddrager flere aspekter. 

Link til rapporten på instituttets hjemmeside:

Lund, D.H. (2013): Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? IGN Rapport November 2013, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg

 

Klimatilpasning
96935 / i31