Du er her: Klimatilpasning Aktuelt Nyheder vis

Nyt netværk for forskning i klimatilpasning

En række forskningsinstitutioner har fra årsskiftet dannet et nyt et forskningsnetværk for klimatilpasning. Foreløbig deltager De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Roskilde Universitet (RUC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU).

14.01.2013 | Steen Voigt

Oversvømmelse ved Hellerup efter skybruddet i juli 2011. Foto: Banedanmark

Netværket skal identificere behov, muligheder og udfordringer for dansk forskning inden for klimatilpasning, også i en international sammenhæng, og bidrage til at styrke klimatilpasningens plads på den nationale dagsorden.

Forskningsnetværket bruger den nu nedlagte Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) som afsæt for sit virke. KFT blev etableret i 2009 som et led i regeringens klimatilpasningsstrategi med finansiering fra Det Strategiske Forskningsråd og Aarhus Universitet frem til og med 2012. KFT var placeret ved DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi (AU), der også vil servicere det nye forskningsnetværk.

”Efter nedlæggelse af KFT er der fortsat et samfundsbehov for forskningssamarbejde og udveksling af viden og data inden for klimatilpasning, også gerne i endnu bredere kreds end under KFT,” siger chefkonsulent og tidligere KFT-sekretariatsleder Anja Skjoldborg Hansen, Aarhus Universitet og fortsætter:

 ”De forskningsbehov, der fremhæves i både nationale og internationale klimatilpasningsstrategier – og som er identificeret i en håndfuld centrale forskningstemaer - er fortsat vigtige for at sikre en grøn og klimasikker samfundsudvikling i samspil med de statslige og kommunale myndigheder. Og forskningsbehovene er nu som før så tværvidenskabelige i deres natur, at de nødvendigvis må inddrage discipliner fra alle videninstitutioner – offentlige som private.”

Det gode samarbejde, som forskerne og deres institutioner opbyggede i KFT, videreføres således med bl.a. konkrete ansøgninger og projekter ved udbud af forskningsmidler til klima-og klimatilpasningsforskning i Danmark. Det nye forskningsnetværk arbejder desuden for at arrangere fælles, åbne møder med udveksling af data og viden.

Data, kort og værktøjer


Blandt KFT’s opgaver frem til 2013 var national og international koordinering inden for forskning i klimatilpasning, netværksskabende aktiviteter, en kortlægning af klimaforskningen i Danmark samt konkrete forskningsprojekter. Projekterne omfattede også indsamling og udarbejdelse af data, kort og værktøjer til understøttelse af den samlede nationale videnopbygning via Miljøministeriets portal klimatilpasning.dk.

Senest har GEUS med støtte fra KFT således til klimatilpasning.dk leveret et screeningsværktøj i form af grundvandskort til at undersøge variationer i grundvandsdannelse og dybde til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling.

Programleder for DTU’s klimacenter Kirsten Halsnæs, der har bidraget til arbejdet i KFT siden starten, er glad for, at samarbejdet videreføres i det nye forskningsnetværk.

”Det unikke samarbejde og udveksling af data på tværs af forskningsinstitutionerne i KFT har skabt en tværfaglig platform, der fortsat kan øge relevansen af de enkelte forskningsprojekter, især i forhold til kommuners og erhvervs konkrete klimatilpasningsindsats,” siger Kirsten Halsnæs.

Hun nævner som et godt eksempel på et KFT-forskningsprojekt en type integrerede analyser, udarbejdet af DTU, hvor data fra alle KFT-institutioner blev samlet i et fælles værktøj, der kan levere komplekse og sammenhængende analyser af klimaeffekter, sårbarheder, økonomi og tilpasning i konkrete geografiske områder. (se rapporten)

 

Kontakt: Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen, tlf. 8715 1302,  ash@dmu.dk
                DCE – Nationalt Center For Miljø og Energi
                Aarhus Universitet

Fakta om KFT  
Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning KFT blev etableret i 2009 som et led i regeringens klimatilpasningsstrategi med finansiering fra Det Strategiske Forskningsråd og Aarhus Universitet frem til og med 2012. DMI, GEUS, DTU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet var medlemmer i KFT.

KFT's hjemmeside

klimatilpasning.dk

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Klimatilpasning
96935 / i31