Øvrige udgivelser

Overvågningsdata som klimaindikatorer
Aktørerne under det nationale natur- og miljøovervågningsprogram NOVANA har udarbejdet IGLOO-rapporten om klimaforandring og -overvågning. Rapporten er udgivet af By- og Landskabsstyrelsen.


Klimaændringerne - menneskehedens hidtil største udfordring
Miljøbiblioteket nr. 13 - redigeret af Hans Meltofte.


96964 / i31