Om KFT

KFT – Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning blev etableret som et led i Regeringens klimatilpasningsstrategi i 2009, og var finansieret af Det Strategiske Forskningsråd i perioden 2009-2012. Bevillingen finasierede drift af et sekretariat til national og international koordinering, netværksskabende aktiviteter, en kortlægning af klimaforskningen i Danmark samt konkrete forskningsprojekter, herunder udarbejdelse af data, kort og værktøjer til understøttelse af den samlede nationale videnopbygning via klimatilpasning.dk. Medlemmer af KFT var: DMI, GEUS, DTU, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

I 2009 udarbejdede KFT en rapport der identificerede de væsentligste tværgående forskningstemaer, som kan understøtte en dansk klimatilpasningsindsats. Forskningsspørgsmålene er tænkt ind i de strategiske mål der fremgår af strategierne for fremtidens danske forskning. De centrale temaer er:

  • Modelller og klimatilpasning
  • Samfund og klimatilpasning
  • Byggeri og klimatilpasning
  • Landskab og klimatilpasning
  • Klimatilpasning i kystzonen

Projekterne i KFT søgte især at bidrage til afklaring af følgende spørgsmål:

  • Hvilket fremtidigt klima skal vi tilpasse os til,
  • Hvordan vi kan tilpasse os dette klima,
  • Hvad er effekten af forskellige tilpasningstiltag, herunder kapacitet for og barrierer mod tilpasning, samt
  • Hvordan kan denne viden indarbejdes i politik, lovgivning og praksis i Danmark.

Under disse overskrifter har KFT institutionerne udarbejdet og udvekslet data, kort og værktøjer, bl.a. med forbedrede klimaprojektioner, grundvandskortlægning og kortlægning af arealanvendelse og sårbarhed. Resultater fra de konkrete projekter blev kommunikeret via KFT hjemmesiden samt klimatilpasning.dk.

KFT vedligeholdte bl.a. en projektdatabase, hvor forskere kunne indtaste forskningsprojekter inden for klimatilpasning på siden: climateprojects.dk Denne side vedligeholdes ikke længere, og vil med tiden afvikles. I stedet henvises til EU's projektdatabase om klimaprojekter INFOBASE: infobase.circle-era.eu

Læs mere i et notat der beskriver det daværende KFT: Om KFT

97028 / i31