Du er her: Klimatilpasning Om Forskernetværket

Om Forskernetværket

Forskernetværk for Klimatilpasning er et forum for samarbejde og videndeling mellem de danske forskningsinstitutioner der arbejder med forskning i klimatilpasning. Netværket arrangerer møder og deler information om forskning og arrangementer.

Netværkets medlemsinstitutioner og deres kontaktpersoner er:

Aarhus Universitet (AU)
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:

Hanne Bach
Anja Skjoldborg Hansen tlf: 87151302

Ole Krarup Leth
Martin Olesen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Klima DTU

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:

Kirsten Halsnæs
Martin Drews

khal@dtu.dk

Heidi C. Barlebo
Hans Jørgen Henriksen

 

 

DHI-Group

Københavns Universitet (KU)
Skov og Landskab

Kontaktperson:

Kontaktpersoner:

Ole Mark

mard@dtu.dk

Gertrud Jørgensen
Vibeke Nellemann

 

 

Roskilde Universitet (RUC)
Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Kontaktperson: mol@dmi.dk
Eva Bøgh
hjh@geus.dk%20
97024 / i31